21. júl/3. august 2019

Juliánsky kalendár

Седмица 13-я. Пр. Пимена Великaго.
2Кор (186) 8, 7–15. Мк (11) 3, 6-12

Gregoriánsky kalendár

Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi.

Prológ/1.svätý

Sv. pror. Ezechiel.537 Syn kňaza z mesta Sarir. Bol odvedený do zajatia v Babylone s kráľom Echoniom a mnohými ďalšími Izraelitami, kde Ezechiel žijúc vo vyhnanstve prorokoval 27 rokov. Bol súčasníkom proroka Jeremiáša. Zatiaľ čo Jeremiáš učil a prorokoval v Jeruzaleme, Ezechiel učil a prorokoval v Babylone. O Jeremiášových proroctvách sa dozvedali ľudia v Babylone a o Ezechielových proroctvách zase ľudia v Jeruzaleme. Obaja títo svätí muži aj potvrdzovali proroctvo jeden druhému. Obaja boli ponižovaní a mučení neverným židovským národom. Ezechiel mal strašné a neslýchané videnia. Pri rieke Chobar videl otvorené nebo, oblak, oheň a žiaru a štyri živé tvory ako rozžeravenú meď. Jedno zviera malo tvár človeka, druhé leva, tretie teľaťa a štvrté orla. Tvár človeka znamená vteleného Hospodina ako človeka, tvár leva Jeho Božstvo, tvár teľaťa Jeho obeť a tvár orla Jeho zmŕtvychvstanie a vznesenie. Druhýkrát sa mu ukázal obraz vzkriesenia mŕtvych. Konkrétne prorok videl dolinu, plnú suchých kostí mŕtvol a keď na nich zišiel duch Boží, všetci mŕtvi ožili a postavili sa na nohy. Ešte videl aj najstrašnejšiu skazu Jeruzalema, keď Boží hnev skosil všetko okrem tých, ktorí boli predtým označení gréckym znakom zvaným Tav a ten znak vyzerá ako naše písmeno T, čo je opäť znakom kríža. Židovská zloba neušetrila ani tohto svätého muža. Židia, nahnevaní naňho za jeho výčitky, ho priviazali koňom za chvosty a roztrhli ho. Bol pochovaný do rovnakej hrobky, kde aj Sém, syn Noema.