Prednes
  • Mesto: Medzilaborce
  • Od : 05-11-2019
  • Do: 05-11-2019
  • Adresa: Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce

Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS skupina Medzilaborce a PCO Medzilaborce Vás srdečne pozývajú na 14. ročník obľúbenej súťaže, ktorá sa uskutoční 11.5.2019 (sobota) v Detskom domove sv. Nikolaja v Mezilaorciach.

Kategórie: 

  1. do 6 rokov
  2. 6 – 10 rokov
  3. 11 – 15 rokov
  4. 16 – 19 rokov
  5. nad 19 rokov
  6. spev

Program:

9.00 – Moleben

9.30 – prezentácia účastníkov

10.00 – prednes príspevkov

12.00 – obed

13.00 – vyhodnotenie súťaže.

 

Prihlášky posielajte do 5.5.2019 na tel. č.: 0917 577 715 alebp na email: bpm.medzilaborce@gmail.com.