Prezentácie knihy Ochridský prológ, vystúpenie byzantského zboru a výstavy fotografií
  • Mesto: Komárno, Bratislava, Žilina, Košice, Snina
  • Od : 11-23-2018
  • Do: 11-25-2018
  • Adresa: Slovakia

Ochridský prológ je veľkolepé dielo autora sv. Nikolaja Velimiroviča (5.1.1881 – 16.3.1956), biskupa Srbskej pravoslávnej cirkvi, významného učenca, teológa, filozofa, génia, ale predovšetkým svätca a askétu, ktorého hlavným životným poslaním bolo priviesť k spáse svoju dušu a duše zvereného mu duchovného stáda.

Toto dielo patrí medzi jeho najvýznamnejšie práce. Sú v ňom zachytené krátke životopisy vyše 1500 svätcov podľa cirkevného kalendára, ktorí sú vzormi v ceste k večnému životu pre veriacich. Autor ku každému dňu roka pripája aj báseň, úvahu, rozjímanie a besedu na rôzne témy, čo z diela robí pokladnicu poznania a múdrosti. Aj keď bol sv. Nikolaj veľkým mysliteľom, v tomto diele dokázal podať aj tie najhlbšie teologické a duchovné pravdy jednoduchým spôsobom, prístupným všetkým intelektuálnym kategóriám čitateľov.Piatok, 23. novembra.

PROGRAM:

– 8.00 – Sv. Liturgia v pravoslávnom chráme Uvedenia do chrámu Presvätrej Bohorodičky v Komárne a prezentácia knihy;

– 17.00 – prezentácia knihy, výstava fotografií z Chilandáru a koncert zboru v Bratislave;

Sobota, 24. novembra

– 10.00 – Sv. Liturgia, prezentácia knihy a koncert zboru v Žiline;

Nedeľa, 25. novembra

– 9.30 – archijerejská sv. Liturgia v katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach, prezentácia knihy;

– 18.00 – prezentácia knihy, vernisáž výstavy fotografií zo srbských monastierov a koncert zboru v kaštieli v Snine.

Pozvánky na podujatia do jednotlivých miest nájdete tu