Posviacka chrámu v Bardejovských Kúpeľoch
  • Mesto: Bardejovské Kúpele
  • Od : 05-25-2019
  • Do: 05-26-2019
  • Adresa: Bardejovské Kúpele

P O Z V Á N K A

Bratia a sestry, v mene Pravoslávnej  cirkevnej  obce Bardejovské Kúpele Vás pozývame na

posviacku nového chrámu

svätého veľkomučeníka a liečiteľa Pantelejmona s programom:

Sobota 25. mája 2019 :

17:00 hod. Vsenočné bdenije s posvätením oltára

    Nedeľa 26. mája 2019 :

8:45 hod.  Privítanie biskupov

9:00 hod.  Posviacka nového chrámu

9:30 hod.  Svätá archijerejská Liturgia.