Preobrazenie Hospodinovo

Drahí bratia, milé sestry! V týchto dňoch sme slávili jeden z Hospodských sviatkov: Preobraženie  Hospodinovo. Všetkým sú nám isto známe skutočnosti z Písma ako a kde sa to stalo. Ako hovorí sv. Gregor Palama, „Boh sa zjavuje na hore: Na jednej strane zostupuje zo svojich výšin a na druhej nás vyzdvihuje  z hlbín ponížení, takže…

Čítať viac

50 rokov od posvätenia chrámu v Kružľovej

V nedeľu 14. júla 2019 si pravoslávni veriaci v Kružlovej pripomenuli 50. výročie posvätenia tamojšieho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla a zároveň oslávili svoj chrámový sviatok. Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava za prítomnosti viacerých duchovných pri vstupe do chrámu privítali deti s kyticou…

Čítať viac

V monastieri Ribnjak (Čierna Hora) posväcovali chrám svätých apoštolov Petra a Pavla siedmi archijereji

Vysokopreosvätený Amfilochije, archiepiskop cetinjský, metropolita čiernohorsko-prímorský vykonal 13. júla 2019 s episkopmi a duchovenstvom v monastieri Ribnjak neďaleko Baru vykonal veľké posvätenie novopostaveného chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla a slúžili v ňom aj svätú Liturgiu. Spoluslúžili mu arcibiskup michalovsko-košický Juraj z Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a Slovensku a bývalý metropolita tverský z Ruskej pravoslávnej cirkvi ako aj domáci episkopi:…

Čítať viac

Vladyka Juraj vysvätil v Čiernej Hore diakona

  Tradičné Petropavlovské cirkevno-národné stretnutie v Cetinje (Čierna Hora) sa začalo svätou archiejerejskou Liturgiou v cetinjskom monastieri, ktorú slúžili archiepiskop cetinjský a metropolita čiernohorsko-prímorský Amfilochije, michalovsko-košický arcibiskup Juraj z Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a vikárny episkop dioklijský Metodije v spolu slúžení duchovenstva a modlitebnej účasti početného verného ľudu. Svätú tajinu krstu prijal malý Luka Balaban…

Čítať viac

Oslava monastierskeho sviatku v Komárne za účasti metr. Rastislava a srbského vl. Lukiána

V sobotu 13.7.2019 veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne slávili monstiersky sviatok na počesť Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlacherne. Tento rok však bol sviatok výnimočný, nakoľko sa prišli podeliť o túto duchovnú radosť aj vzácni hostia. Zavítal k nám metropolita Rastislav a na jeho pozvanie aj zahraničný hosť zo sesterskej Srbskej pravoslávnej cirkvi,…

Čítať viac

Svätí apoštoli Peter a Pavol

Drahí bratia a sestry! Cirkev si v týchto dňoch pripomína mučenícku smrť svätých apoštolov Petra a Pavla (29. júna/12. júla).  V ich osobách vidíme prácu všetkých apoštolov, ale týchto oslavujeme zvlášť, lebo si to zaslúžili za svoju veľkú horlivosť, obetavosť a utrpenie, ktoré prežili pri šírení kresťanstva. Všetci apoštoli, okrem apoštola…

Čítať viac

Celoeparchiálne slávnosti v Michalovciach

V michalovskom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla 2019 konali celoeparchiálne slávnosti na počesť sv. patrónov a ochrancov michalovsko-košickej eparchie: sv. kniežaťa Rastislava Moravského, sv. kňaza Alexija Tótha, sv. novomučenice Heleny zo Sinope, sv. mnícha-mučeníka Pachomia Nového.Zároveň sa konala tajina manželstva a chirotesia nového hypodiákona Jurija…

Čítať viac

Narodenie sv. Jána Predchodcu (24.6./7.7.)

Milí čitatelia, tento mesiac slávime tento krásny sviatok, ktorý je pre nás stále veľmi poučný a nesmierne aktuálny pre dnešnú dobu. Mnohí z nás túto dobu považujeme za veľmi uponáhľanú, rýchlu a pod. Popravde i ja ako duchovný niekedy vnímam, aký je deň iba podľa prokimenu na večerni. Stále si opakujem tú istú…

Čítať viac

Jubileá kyjevského metropolitu Onufrija

Jeho Blaženosť Onufrij, metropolita kyjevský a celej Ukrajiny, oslávil na sviatok svojho nebeského ochrancu prepodobného Onufrija Veľkého, 25. júna 2019, svoje 75. narodeniny a 5. výročie od intronizácie na starobylú kyjevskú katedru, slúžením svätej Liturgie v  v Uspenskom chráme Kyjevo-pečerskej lávry – starobylej kolísky mníšstva a duchovnosti. Pri tejto príležitosti s Jeho Blaženosťou slúžili mnohí…

Čítať viac