Chrámovy sviatok vo vysídlenej obci Ruské

Do vysídlenej obce v Ruskom sa každoročne schádzajú jej bývalí obyvatelia, aby oslávili sviatok svojho zbúraného chrámu. Po 30 rokoch od vysídlenia dnes na jeho mieste stojí provizórny drevený chrám, ktorý bude v krátkom čase dokončený a posvätený. V nedeľu 22. septembra 2019 v ňom slúžili svätú Liturgiu sninský duchovný…

Čítať viac

15 rokov od posviacky ikonostasu v Parihuzovicach

V deň chrámového sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky v Parihuzovciach sa v roku 2004 konala slávnostná posviacka ikonostasu, ktorú vykonal parihuzovský rodák, dnes už nebohý prot. Ján Jacoš za účasti vtedajšieho duchovného správcu prot. Andreja Mikuláška, ďalších rodákov z Parihuzoviec, prot. Michala Begu a jereja Andreja Gonta, zhotoviteľa ikon na ikonostase…

Čítať viac

Narodenie Presvätej Bohorodičky 8./21.9.

Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky je pre nás začiatkom všetkých sviatkov, pretože je prvým veľkým sviatkom v cirkevnom roku. Presvätá Bohorodička sa  narodila ako posledné ohnivko dlhej reťaze ľudí, mužov a žien, ktorí počas celej histórie ľudstva bojovali za duchovnú čistotu, bojovali za vieru, bojovali za to, aby na prvom mieste v ich živote…

Čítať viac

200 rokov od narodenia rusínskeho buditeľa Alexandra Pavloviča

Na 200. výročie od narodenia A. I. Pavloviča sa vo štvrtok 19.9.2019 konala v Poduklianskej knižnici vo Svidníku koferencia o Alexanderovi Pavlovičovi – čestnom občanovi mesta Svidník. Pravoslávny duchovný a svidnícky rodák prot. Peter Savčak odprezentoval prednášku, ktorú vám teraz ponúkame. Alexander Pavlovič – bojovník za duchovnú identitu karpatských Rusínov…

Čítať viac

Výzva na predloženie cenových ponúk

Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, Bayerova 8, 080 01 Prešov vyhlasuje výzvu na “opravu strešnej krytiny plochej strechy” a “výmenu okien a časť dverí”. Pozri viac v hlavnom menu, v záložke Pravoslávna cirkev – Verejné obstarávanie.

Čítať viac

Chrámový sviatok v Cejkove

Prvú septembrovú nedeľu tohto roku veriaci z Cejkova prežili prekrásny deň. Dôvodom ich radosti boli dve duchovné  udalosti,  a to oslavy chrámového sviatku pri príležitosti Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktoré pripadli na samotnú nedeľu, a slávnostné uloženie svätých ostatkov prepodobného Jonáša Kyjevského. Sv. ostatky sú darom od Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja cejkovským veriacim a…

Čítať viac

50 rokov od posvätenia základného kameňa v Kašove

Dňa 4. augusta pravoslávni veriaci z Kašova ako tradične slávili chrámové slávnosti, ktoré boli o to radostnejšie, že sa spojili s oslavami 50. výročia posvätenia základného kameňa. Pozvanie na tieto slávnosti prijal aj vysokopreosvietený arcibiskup michalovsko-košický Juraj. Svätú archijerejskú Liturgiu s vladykom slúžili mitr. prot. Vasil Bardzák, mitr. prot. Ladislav Bilý, prot. Juraj…

Čítať viac

Grécky sobor navrhol starca Gervasija Patraského za svätého

Na svojom zasadaní v utorok 20. augusta 2019 Posvätný sobor Gréckej pravoslávnej cirkvi oznámil, že navrhne, aby bol k zboru svätých pričlenený starec Gervasij (Paraskevopulos) Patraský. Patraský metropolita Chrizostom sa vyjadril, že v tejto veci doručil Synodálnemu odboru pre kanonizáciu všetky dokumenty. Metropolita tieto dokumenty zbieral dva roky predtým než ich definitívne predniesol…

Čítať viac

Oslavy Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Na už tradičnej pešej púti zo Stropkova do Ladomirovej, ktorú každoročne organizuje Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – Syndesmos na počesť sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa sa v sobotu 7. septembra 2019 zúčastnilo viac ako 100 veriacich z celého Slovenska. Pútnici sa zastavili i v chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy…

Čítať viac

Časopis Odkaz sv. Cyrila a Metoda online

V rámci rozšírovania a modernizácie našej oficiálnej internetovej stránky www.orthodox.sk sme s Božou pomocou znovuobnovili subdoménu www.ocam.orthodox.sk, na ktorej nájdete oficiálny mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Odkaz sv. Cyrila a Metoda online vo formáte pdf (ročníky 2018 a 2019) a odkazy na staršie čísla nášho časopisu. Na hlavnej lište ho…

Čítať viac