V Božom hrobe zišiel Blahodátny oheň

Aj tento po modlitbe jeruzalemskeho pravoslávneho patriarchu Teofila III. v hrobe Isusa Christa v jeruzalemskom chráme Vzkriesenia Christovho zišiel blahodatny oheň. Množstvo prítomných veriacich ho prijímalo s ohromnou radosťou a volaním „Christos voskrese!“ Na Slovensko oheň privezú naši veriaci z rumunského lestiska v Satu Mare. Doraziť by mali okolo 1.00…

Čítať viac

Veľký Piatok a Veľká sobota v Michalovciach – fotoreportáž

Pred večerňou s vynesením plaščenice na Veľký Piatok v michalovskom katedrálnom chráme vladyka Juraj prijal skrze myropazanie do pravoslávnej viery brata Martina. Na Veľkú sobotu vladyka Juraj slúžiť podľa tradície jeruzalemskej cirkvi sv. Liturgiu na Božom hrobe uprostred chrámu. V tejto deň bola skrze tajinu myropomazania s Pravoslávnou cirkvou zjednotená…

Čítať viac

Blahodatný oheň z Božieho hrobu aj na Slovensku

27.4.2019 Na Veľkú sobotu, deň pred pravoslávnym Zmŕtvychvstaním Christovým schádza v Christovom hrobe, ktorý sa nachádza v tzv. kovuklii (kaplnke) uprostred Chrámu Vzkriesenia v Jeruzaleme, Blahodatný oheň. Po bohoslužbách, za prítomnosti tisícov veriacich, vstupuje do kaplnky s hrobom pravoslávny patriarcha a po jeho modlitbe schádza z neba oheň, ktorý mu…

Čítať viac

VEĽKÝ PIATOK (26.4.2019)

„Jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda“. (Jn 19, 34) Hľa, toto je deň, ktorý je celý nocou. Neprítomnosť slnka na nebi a neprítomnosť rozumu a srdca na zemi urobilo z tohto dňa najčernejšiu a najstrašnejšiu noc v kolobehu času. Svojou hroznou tmou a strašidelnosťou dodnes straší ľudí. Až dodnes…

Čítať viac

Veľká streda a Veľký štvrtok v Michalovciach

V michalovskom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda sa na Veľkú Stredu v Strasnom týždni (24.4.2019) konala tajina pomazania olejom chorým za prítomnosti Jeho Vysokopresvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického. Na druhý deň, vo Veľký štvrtok vladyka Juraja so všetkými duchovenými eparchie slúžili svätú Liturgiu sv. Vasilija Veľkého s večerňou, na ktorej…

Čítať viac

Veľký Štvrtok (25.4.2019)

– Hovorí Hospodin: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“. (Jn 6, 54) V dnešný deň vystrojil Spasiteľ sveta hostinu, ktorá neprestáva. V tom je sláva tohto dňa. Hľa, už má 2000 rokov ako vystrojil tú hostinu a ona stále trvá; nebola…

Čítať viac

Veľká streda (24.4.2019)

„Predostrela hriešnica svoje vlasy pred Tebou, Hospodine, vystrel Judáš ruky nezákonným; táto, aby prijala odpustenie, a tento, aby prijal strieborniaky“. (Cirkevná pieseň) V dnešných čítania, poučeniach a piesňach nám Cirkev ukazuje príklad jednej hriešnej ženy, ktorá s vierou v Syna Devy Márie prijala spasenie. Všetkým vám je známe ako sa to udialo. Ja len…

Čítať viac

Veľký Utorok (23.4.2019)

Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám. (Mt 25 kap.) V dnešných čítania, poučeniach a piesňach nám Cirkev predkladá Christovo upozornenie proti hrdosti. Včera proti závisti, dnes proti hrdosti. Ak je závisť otrava, hrdosť je dokonalé bláznovstvo. Aj preto Christos nazval tých druhých päť panien nerozumnými. „Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude…

Čítať viac

Veľký Pondelok (22.4.2019)

A bratia žiarlili na Jozefa… a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. (1Mj 37 kap.) V dnešných piesňach a poučeniach Pravoslávna cirkev poukazuje na krásneho Jozefa ako predobraz nášho Spasiteľa v Jeho utrpení. Jozef trpel kvôli závisti svojich bratov. Žiarliví bratia predali Jozefa obchodníkom za 20 strieborných. Ale podľa Božej…

Čítať viac

Strastný týždeň (22.-27.4.2019)

– Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom. (Mt 22, 37) Tento týždeň nasleduj stopám trpiaceho Hospodina Christa a buď neustále na Jeho strane oproti Jeho sudcom a mučiteľom. A miluj Ho celým svojím srdcom. Duchovne sa prenes do tých dní a udalostí, bozkávaj jeho oblečenie a nevzďaľuj od Neho svoje srdce. Keď začuješ, že…

Čítať viac