Posvätenie ikonostasu v Bežovciach a zázračné zavoňanie ostatkov sv. Nektária Eginského

Prinesenie ostatkov sv. Nektária Eginského divotvorcu, rozšírené svätenie chrámu a posvätenie ikonostasu v PCO Bežovce Už pri pohľade na chrám môže človek objaviť zmysel svojej existencie tým, že sa otvára pred ním večný život. Práve tu má možnosť stretnúť sa cez modlitbu so Stvoriteľom a uvedomiť si vlastnú hodnotu a dôstojnosť. Chrám…

Čítať viac

Spoločné stanovisko najvyšších náboženských predstaviteľov na Slovensku

Spoločné stanovisko najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví  a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Vítame schválenie zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. Sme radi, že tento zákon z dielne ministerstva kultúry, ktorý je výsledkom niekoľkoročných rokovaní zástupcov cirkví a štátu, získal vysokú podporu poslancov NR SR. Ak zákon…

Čítať viac

Pokrov Presvätej Bohorodičky

Všetky sviatky Bohorodičky až na Pokrov majú svoj základ vo Svätom Písme. História sviatku Pokrova Presvätej Bohorodičky sa spája so zázrakom, videním blaženého Andreja a jeho učeníka vo Vlachernskom chráme a to v polovici 10. storočia. Udalosti okolo sviatku každý kresťan dobre pozná. Tento sviatok nie je iba o  jednom zázraku Bohorodičky, keď…

Čítať viac

Prosba o finančnú pomoc na opravu chrámu Sv. Ducha v Medzilaborciach

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, Vás týmto úctivo prosíme o finančnú pomoc pri rekonštrukcii chrámu Sv. Ducha v Medzilaborciach. Svoju žiadosť odôvodňujeme takto: Chrám Sv. Ducha je dominantou mesta Medzilaborce. Aj napriek tomu, že sme získali určitý obnos peňazí z Ministerstva financií SR…

Čítať viac

Výstavba chrámu v Krompachoch

Pravoslávna cirkevná obec KROMPACHY, ul. Banská 10, KROMPACHY „Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v Jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať Jeho chrám“( Ž 27, 4).   „Blahoslavený, koho si vyvolíš,…

Čítať viac

Projekcie filmu Volanie v slovenských kinách

Ktorá pravoslávna krajina sa môže pochváliť filmom z prostredia Počajevskej lavry, ktorý by rozprával životné príbehy tu žijúcich mníchov? Pre slovenských divákov takýto dokument natočil režiséra Erik Praus a volá sa „Volanie“. Po júnovej slávnostnej premiére v rámci filmového festivalu ART FILM FEST v Košiciach prichádza film Volanie do slovenských kín. Srdečne vás pozývame…

Čítať viac

Duchovná púť po východných krajinách – Rusku, Litve, Lotyšsku a Ukrajine

Púť sa uskutočnila s blahoslovením vladyku Rastistlava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých zemí a Slovenska 5. – 19. mája 2019 .Sláva Bohu, naskytla sa príležitosť zúčastniť sa dvojtýždňovej duchovnej púte po pravoslávnych monastieroch a chrámoch v Rusku a okolitých krajinách, ktorú sme s nadšením privítali. Veľmi rada by som sa podelila o zážitky z našej cesty…

Čítať viac

V srbskom monastieri Čelije posvätili chrám postavený podľa závetu prep. Justína (Popoviča)

Jubileá prepodobného otca Justína Čelijského (Popoviča), veľkého srbského svätca a bohoslova 20. storočia, 125 rokov od narodenia a 40 rokov od predstúpenia pred Hospodina, boli oslávené posvätením trojprestolného chrámu zasväteného sv. Sávovi, svätému mučeníkovi Justínovi Filozofovi a sv. Márii Egyptskej, ktorý bol postavený podľa závetu avvu Justína v monastieri Čelije, kde tento svätec prežil…

Čítať viac

Prestolný sviatok katedrálneho chrámu v Prešove

Celonočným bdením v česť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v sobotu 21. septembra 2019 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove začali oslavy prestolného a chrámového sviatku. Okrem Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava sa na nich zúčastnili i hostia zo zahraničia –…

Čítať viac

Národného pochodu za život v Bratislave sa zúčastnilo 50 tisíc ľudí

Päťdesiattisíc ľudí sa dnes postavilo za právo na život každého človeka od počatia. Urobili tak na historicky treťom Národnom pochode za život, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí Slobody v Bratislave. Nechýbali na ňom zahraničí hostia, napríklad pro-life aktivistka Obianuju Ekeocha z Nigérie či Sue Thaier…

Čítať viac