Novinky na našej internetovej stránke

Dnešná moderná doba si vyžaduje, aby Cirkev robila misiu aj cez internet. Aj keď je to smutné, no mnoho ľudí siahne skôr po elektronických informáciách než po časopise či knihe. Z toho dôvodu sa popri vydávaniu nášho oficiálneho mesačníka Odkaz sv. Cyrila a Metoda snažíme byť aktívni aj v elektronickom priestore. Našu oficiálnu…

Čítať viac

Oslavy Christovho Narodenia v katedrálnom chráme v Prešove

V Predvečer sviatku Christovho Narodenia v pondelok 6. januára 2020 odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského veľké povečerie s utreňou. Radostnú atmosféru blížiacich sa sviatkov v tomto roku znásobila skutočnosť, že na sviatočných bohoslužbách bola prítomná…

Čítať viac

Obrezanie Isusa Christa a sv. Vasiľ Veľký (1./14. januára)

Obrezanie Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Na ôsmy deň od narodenia bolo Božské Dieťa prinesené do chrámu a obrezané v súlade so zákonom platným v Izraeli ešte od Abrahámových čias. Pri tejto príležitosti Mu dali meno Isus, ako to archanjel Gabriel zvestoval Presvätej Deve. Starozákonné obrezanie je predobrazom novozákonného krstu. Obrezanie dokazuje, že Christos…

Čítať viac

Sestry z poľského monastiera Turkowice prídu do Sniny

Mníšky z poľského pravoslávneho monastiera Pokrova Presvätej Bohorodičky v Turkowiciach budú jedny z účinkujúcich na Koncerte kolied a ľudových zvykov “Od Štedrého večera do Nového roka”, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. januára 2020 o 15.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Snine. Turkowické sestry budú účastné aj na sv.…

Čítať viac

Roždestvo (Narodenie) Isusa Christa

Slovensko, 6.1.2020. Trinásť dní po západných kresťanoch si dnes za štedrovečerný stôl sadajú aj pravoslávni kresťania, ktorí stále dodržiavajú juliánsky cirkevný kalendár. Na prvý pohľad sa zdá, že pravoslávni oslavujú sviatky Božieho narodenia neskôr ako zvyšok kresťanského sveta. Keď však vezmeme do úvahy fakt, že oni len kontinuálne zachovávajú kalendár,…

Čítať viac

Film Volanie o počajevských mníchoch na RTVS

Dokumentárny film Erika Prausa Volanie o mníchoch Počajevskej lávry, ktorý bol koncom minulého roka s veľkým úspechom premietaný v slovenských kinách odvysiela Dvojka RTVS v pondelok, 6.01.2020 o 20.10 hod. (premiéra) a 7.01.2020 o 14.10 hod. (repríza). Cez portréty troch mníchov zachytáva celovečerný dokumentárny film Erika Prausa neopakovateľnú duchovnú atmosféru…

Čítať viac