Film Volanie o počajevských mníchoch na RTVS

Dokumentárny film Erika Prausa Volanie o mníchoch Počajevskej lávry, ktorý bol koncom minulého roka s veľkým úspechom premietaný v slovenských kinách odvysiela Dvojka RTVS v pondelok, 6.01.2020 o 20.10 hod. (premiéra) a 7.01.2020 o 14.10 hod. (repríza). Cez portréty troch mníchov zachytáva celovečerný dokumentárny film Erika Prausa neopakovateľnú duchovnú atmosféru…

Čítať viac

“Silvestrovské oslavy” už 20 rokov inak

V predvečer Milénia, na prelome rokov 1999 a 2000 sa skupinka študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a veriacich z okolia Svidníka v čele s duchovným otcom Jánom Pajkošom stretla v náhradných bohoslužobných priestoroch malej obce Hrabovčík. Naším cieľom bolo vyhnúť sa bujarým oslavám Nového štátneho kalendárneho roka, keďže podľa juliánskeho kalendára je v tom čase ešte…

Čítať viac

Kňazská chirotónia o. Mareka Baloga

“Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma” Mk 8, 34 /kňazské motto novopresbytera Mareka/ MICHALOVCE, 29. december 2019. V nedeľu po sviatku Narodenia Hospodina nášho Isusa Christa, sa v michalovskom pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda zišlo množstvo veriaceho národa, s…

Čítať viac

V Čiernej Hore polícia surovo zbila pravoslávneho vladyku Metodija

Čiernohorská polícia surovo zbila nohami a pendrekmi dioklijského episkopa Srbskej pravoslávnej cirkvi a predstaveného cetinského monastiera Metodija (Ostoića) ako aj niekoľko ďalších veriacich, ktorí protestovali proti prijatiu čiernohorským parlamentom proticirkevného zákona. 26. decembra 2019 čiernohorský parlament, bez ohľadu na protesty veriacich Srbskej pravoslávnej cirkvi, väčšinou hlasov (po tom, ako boli zo…

Čítať viac

Byzantské nápevy na zozname nehmotného dedičstva UNESCO

Byzantské nápevy, hudobný žáner, ktorý je jedinečný pre Pravoslávnu cirkev, vznikol so začiatkom kresťanstva a zachoval sa do dnešných dní, kvôli čomu si vyslúžil zápis na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Byzantské nápevy sú typické pre hudbu Balkánu a východného Stredomoria, kde sa v minulosti nachádzala Byzantská ríša. Prevádzajú sa jednohlasným spôsobom s tzv.…

Čítať viac

Žitije svjatiteľa i čudotvorca Nikolaja, archijepiskopa Mir-Likijskaho (6./19. decembra)

Velikyj svjatiteľ Christov Nikolaj, čudotvorec i skoryj pomoščnik i chodataj pered Bohom, narodil sja v Maloazijskoj provinciji Likija v misti Patara. Joho rodiče Teofan i Nonna byli zbožny, znamy i bohaty ľude. Za jich zbožnosť jim Boh daroval svjate diťa. Jak sa diťa narodilo, dali mu imja Nikolaj, što značit pobiditeľ narodiv. I vin sja i tak s Božym…

Čítať viac

Prednáška a výstava o koncentračnom tábore v Jasenovci na PBF PU v Prešove

Na pôde Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove sa 9. decembra 2019 v popoludňajších hodinách konalo podujatie na počesť všetkých umučených v koncentračnom tábore v Jasenovci (Chorvátsko). Po privítaní a otvorení dekanom fakulty prot. doc. ThDr. Štefanom Pružinským, PhD. sa slova ujala hlavná organizátorka a riaditeľka občianskeho združenia ResArtis pani Oľga Sedrovičová, ktorá prítomných uviedla do…

Čítať viac